1.22.2012

Tegyük tisztába! – Befizetések és Baleseti adó 2012

Kedves Klubtagok!

Először is néhány információt szeretnénk megosztani Veletek a biztosításokhoz kapcsolódó befizetési csekkekről.

Két csoportra oszlanak a járművek a biztosítási évforduló időpontját tekintve. Akik 2010. január 1 előtt vásárolták járművüket, azoknak az évforduló megegyezik a naptári évforduló dátumával (december 31.). Vagyis a GFB felmondást minden év november 1-től november 31-ig tehetik meg, és az új biztosítást minden év november 1-től december 31-ig kell megkötniük. Ezen Tagjainknak számára a csekkeket elvileg január végéig kiküldi a biztosító. (Aki nem kapna, az minél hamarabb jelezze felénk elérhetőségeinken keresztül!) A fizetési határidő a szerződéskötés napjától, illetve a biztosítási évfordulótól számított 60 naptári nap. Vagyis akik évfordulóval váltottak/kötöttek KGFB-t, azoknak legkésőbb 2012. március 1-ig be kell fizetniük a csekken szereplő összeget.

A másik fő csoport azokból áll, akik 2010. január 1 után vásárolták járművüket. Az Ő biztosítási évfordulójuk az adásvétel után megkötött biztosítási szerződés dátumával egyezik meg. Vagyis a GFB felmondást ezen dátum előtti 60. naptól a dátumot megelőző 30. napig tehetik meg, és az új biztosítást szintén ezen dátum előtti 60. naptól a szerződés dátumáig terjedő időszakban kell megkötniük. (Például, ha valaki 2011. június 20-án vásárolta járművét, akkor a felmondását a következő év április 20-tól május 20-ig teheti meg, és az új biztosítás megkötését április 20-tól június 20-ig kell megkötnie.) A fizetési határidő a szerződéskötés napjától számított 60 naptári nap. Vagyis akik nem évfordulóval váltottak/kötöttek KGFB-t, azoknak az adásvételi, illetve az ezzel közel egy időben megkötött KGFB szerződés dátumát kell figyelniük, hisz az ezt követő 60 napon belül kell fizetniük a csekken szereplő összeget, melyet elméletileg a biztosító időben küld ki. (Aki nem kapna, az minél hamarabb jelezze felénk elérhetőségeinken keresztül!)

Kérünk mindenkit, hogy vegyétek figyelembe a csekkes befizetések átfutási idejét, ami kb. 4 nap. Ha úgy érzitek, hogy esetleg kifutottatok az időből, akkor inkább válasszátok az átutalást, vagy térjetek be egy biztosítási fiókba és személyesen rendezzétek a díjakat!

Másodszor pár szó a baleseti adóról a www.allianz.hu-ról

„ A törvényjavaslat indokolása szerint az egészségügy forrásainak bővítése érdekében kerül sor az új adónem bevezetésére. Mivel a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a károsult egészségügyi ellátását fedezi, viszont a károkozóét nem, ezért ezt az adóbevételt az állam a balesetet okozók gyógyítására fordítja majd. Ennek következtében 2012. január 1-jétől adófizetési kötelezettség terheli mindazon járművek üzembentartóit, akiknek a hatályos jogszabály (a 2009. évi LXII. törvény) értelmében kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kell rendelkezniük. Tehát január 1-jétől a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj a baleseti adó összegével emelkedik. A baleseti adó mértékét törvény szabályozza, az adót a biztosítótársaságok a biztosítási díjjal együtt számítják ki, szedik be és fizetik meg a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére.

A baleseti adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:
- Az adó alanya az a személy vagy szervezet, akit, vagy amelyet a biztosítási kötelezettség terhel.
- Az adó alapja az éves kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj, ide értve az esetlegesen megállapított MABISZ fedezetlenségi díjat is. Határozott tartamú biztosítási szerződések esetében az adó alapja a határozott időtartamra megállapított biztosítási díj.
- Az adó mértéke a biztosítási díj 30%-a, azonban a biztosító kockázatviselésével érintett időtartam naptári napjaira, naponta gépjárművenként legfeljebb 83 forint (a fedezetlen időszakra ez a limit nem vonatkozik).
- Az adó megfizetése a biztosítási szerződés díjfizetési gyakoriságának megfelelően (havonta / negyedévente / félévente / évente) az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt esedékes.

A baleseti adó megfizetésével kapcsolatos információk:
A 2012. évben esedékes GFB díjfizetési kötelezettség megállapítása során már a baleseti adóval növelt összeggel számolnak a biztosítók, így a 2012. évre vonatkozó számlán és/vagy csekken már a baleseti adóval növelt összeg szerepel.
Tekintettel arra, hogy a jogszabály előírásainak értelmében a biztosítóknak a befizetéseket – a baleseti adó megfizetésének elsődlegessége miatt – először a baleseti adó kiegyenlítésére kell elszámolniuk, így felhívjuk minden kedves Ügyfelünk szíves figyelmét, hogy védelme folyamatos fenntartása érdekében minden esetben a teljes összeget fizesse meg biztosítótársasága részére.
Abban az esetben, ha valaki nem a teljes összeget (baleseti adót, biztosítási díjat és esetlegesen fedezetlenségi díjat) fizeti meg, akkor a fenti elszámolási kötelezettség miatt az esetleges adótartozáson felül biztosítási díjának fizetésében is elmaradás keletkezik. A biztosítási díj meg nem fizetése pedig a biztosítási szerződés díj-nemfizetéssel történő megszűnését vonja maga után.
Amennyiben a 2012. január 1. előtt esedékes – de 2012-re áthúzódó időszak – biztosítási díja már kiegyenlítésre került, úgy már csak a biztosítási időszak még hátralévő részére járó baleseti adót kell megfizetni, amelynek pontos mértékéről biztosítótársaságától írásban kap tájékoztatást.

Adó- és díjfizetési kötelezettségének mindenki a korábban választott díjfizetési módtól függően tehet eleget, azaz:
• csoportos beszedési megbízással, online bankkártyás fizetéssel …
• átutalással …
• a számlához mellékelt csekken.

Amennyiben a törvény által előírt, a biztosítótársaság által megállapított baleseti adó és a biztosítási díj megfizetésre került, abban az esetben további teendő nincs. Az adó bevallása és befizetése a biztosítótársaságok feladata.”

Forrás: www.allianz.hu

Bármilyen probléma, kérdés esetén állunk rendelkezésetekre! Keressetek bátran elérhetőségeinken: 06 70 622 3882, info@retroautoklub.hu, AHCB.hu iroda: 1155, Budapest, 15. ker. Széchenyi út 11.

Balesetmentes közlekedést!!!

No comments:

Post a Comment